ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์กับทางกระศึกษาธิการเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด